Manuele Boringen

  • Betonboringen en infrezen van straatpotten
  • Manuele boringen (systeem Edelman, Ramguts, Puls) tot 8m
  • Plaatsen van peilbuizen tot 8m (Edelman, Zuigerboor, Ramguts verloren punt)
  • Geroerde en ongeroerde monstername
  • Bemonsteren grondwater (incl. on-site meten van veldparameters: PH, Ec, T, Redox en O2)
  • Slugtesten
  • Nivellering peilbuizen
  • GPS-metingen en XYZ-metingen
  • Plaatsen van straatpotten
  • Foto’s van de boorlocaties

Interesse? Neem contact via het contactformulier of bel 0472 94 55 07.