Machinale Boringen

 • Boringen tot 15m : verbuisd boren, rammen en/of pulsen
  => geen verticale versmering
  => ideale puin – en grindboortechniek
 • Geroerde staalnames
 • Ongeroerde staalnames via plexi-liners en core-catcher
 • Peilbuizen HDPE 32 mm tot 15m, 50 mm tot 12m
 • Verloren punt
 • Betonboringen en infrezen van straatpotten
 • Bemonsteren grondwater (incl. on-site meten van veldparameters : PH, Ec, T, Redox en O2)
 • Slugtesten
 • Nivellering van peilbuizen
 • Foto’s van boorlocaties

 

Technische specificaties van de GEOTOOL GTR 790: